Как научиться играть на бирже Forex Отдавая приказ брокеру, спекулянт, естественно, совершенно не думает об этих высоких экономических целях. А она ведет себя одинаково, независимо от места жительства и принадлежности ее членов к той или иной культуре. Специалисты по социальной психологии выявили ряд закономерностей, определяющих поведение толпы. Биржевику необходимо знать, как биржевая толпа влияет на […]

Wiadomości i sygnały są wrzucane na stronę zbyt późno czasem nawet po kilku godzinach rynek zdyskontuje informacje dużo wcześniej przez co stają się mało wartościowe. No i rolowanie na ropie z kontraktu czerwcowego na lipcowy bez informacji dla klientów. google Na tym przykladzie doskonale widać że broker dba głównie o własny interes. Ponieważ wielu ludzi […]